Disclaimer

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Vergelijkeninbelgie.be deelt onafhankelijk prijssimulaties van online aanbieders. In ruil ontvangen we vergoedingen van bepaalde aanbieders wanneer we die met u in contact brengen. Let op: wij geven geen advies en verkopen zelf geen producten.

Intellectuele eigendomsrechten

Informatie op deze website en elke andere vorm van intellectuele eigendom behoort toe aan Vergelijkeninbelgie.be. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mag de informatie op deze website niet gebruikt worden voor publicatie in welke vorm dan ook.

Het is mogelijk dat Vergelijkeninbelgie.be gebruik maakt van screenshots van een website of applicatie van een derde partij. Dit om bezoekers duidelijk uit te leggen en te tonen welke handelingen dienen uitgevoerd te worden op de desbetreffende website. Bent u zelf beheerder of medewerker van een betrokken website of applicatie waarvan screenshots werden gebruikt en wilt u deze verwijderd zien? Dan volstaat een simpel verzoek tot verwijdering via e-mail op info(at)Vergelijkeninbelgie.be opdat wij de betrokken screenshots verwijderen.

Beperking van aansprakelijkheid

Vergelijkeninbelgie.be is een initiatief van Vergelijkeninbelgie.be. We hebben deze website met zeer veel zorg opgesteld en doen ons uiterste best om de beschikbare informatie up-to-date en correct weer te geven. De informatie kan echter niet als persoonlijk, professioneel of juridisch van aard door de gebruiker beschouwd worden. Bij beslissingen van financiële aard of beslissingen die een financiële impact kunnen hebben op welke manier dan ook verwijzen wij door naar professionals in dat domein.

We vullen de inhoud van deze website immers naar bestens in, maar desondanks is het mogelijk dat er zich onjuistheden of fouten bevinden in de getoonde informatie. Mochten er bepaalde onjuistheden zijn op de site, dan zullen we ons best doen om deze te corrigeren. Gelieve dan ook bij het vaststellen van onjuistheden ons te contacteren op info@Vergelijkeninbelgie.be.

Vergelijkeninbelgie.be kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor het verstrekken voor de adviezen die verstrekt worden via deze website. Bij adviezen rond financiële, medische, juridische of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen dient u zich te wenden tot een deskundige voor professioneel advies over uw beslissing. Wij trachten louter naar onze ervaring en deskundigheid extra adviezen mee te geven. We vullen deze naar bestens in, maar kunnen op geen enkele manier garanderen dat de getoonde informatie correct is.

Links naar derden

Vergelijkeninbelgie.be is niet verantwoordelijk voor links naar websites die beheerd worden door derden. We oefenen immers geen enkele controle uit over de voornoemde websites en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. Het opnemen van links naar websites van derden, betekent niet noodzakelijk dat Vergelijkeninbelgie.be de inhoud goedkeurt die deze websites bevat en houdt evenmin noodzakelijk in dat er een rechtstreekse samenwerking is tussen Vergelijkeninbelgie.be en de eigenaars van de desbetreffende websites.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd.

Opmerking of suggestie?

Indien u opmerkingen of suggesties heeft met betrekking tot de getoonde inhoud van deze website, kan u zich steeds richten per e-mail tot: info@Vergelijkeninbelgie.be.

Scroll naar boven